Bytom

RYDZA-ŚMIGŁEGO 13C 11

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
PADEREWSKIEGO 11A

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator
WEBERA 1A 11

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Biuro Podróży CALL & TRAVEL jest właścicielem kilkunastu stron i portali turystycznych. W naszych stronach znajdziecie Państwo bogatą ofertę wczasów samolotem w niemalże w każdym zakątku świata. Sprzedajemy oferty renomowanych i sprawdzonych touroperatorów. Ponadto jesteśmy Organizatorem Turystyki (wczasy na Słowacji, Węgrzech, Chorwacji i w Polsce) zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 i posiadamy zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Śląskiego nr 800. Nasza firma zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA Polska S.A. stosowne ubezpieczenie gwarancyjne nr M 188284, wymagane przez ustawę o usługach turystycznych z 29.08.1997 na pokrycie kosztów sprowadzenia turystów do kraju oraz zwrotu wniesionych wpłat za imprezy turystyczne.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
MONIUSZKI 24 2

kraj,

Turystyka: Organizator
STRAŻACKA 8 35

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie, kraje pozaeuropejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.